Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
100% ochrana kupujúceho
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
PayPal
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Bezplatné vrátenie tovaru
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Doprava zdarma už od 0,00 €
1

Objednávku nám môžete bezplatne vrátiť do 30 dní bez udania dôvodu.

2

Napíšte nám email s číslom objednávky a k objednávke dostanete zdarma štítok na vrátenie tovaru.

3

Objednávku zabaľte tak, ako ste ju dostali, a k balíku priložte návratku tak, aby bola dobre viditeľná.

4

Balík od vás prevezme prepravná spoločnosť.

5

Po prijatí vášho vráteného tovaru vám vrátime peniaze na váš pôvodný spôsob platby.

Informácie o zrušení

Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje na spotrebiteľov, ktorí sú definovaní ako fyzické osoby, ktoré uzatvárajú právnu transakciu na účely, ktoré nemožno pripísať prevažne ich obchodnej alebo nezávislej profesionálnej činnosti.

 • Máte právo zrušiť túto zmluvu do jedného mesiaca bez uvedenia dôvodu.
 • Lehota na zrušenie je jeden mesiac odo dňa, keď ste vy alebo vami menovaná tretia strana prevzali tovar.

Uplatnite právo na odstúpenie od zmluvy

 • Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám jasne oznámiť, že chcete odstúpiť od zmluvy.
 • Na dodržanie lehoty na zrušenie stačí, ak odošlete oznámenie o uplatnení práva na zrušenie pred uplynutím lehoty na zrušenie.
 • Môžete použiť vzorový formulár na zrušenie, ktorý ste dostali.

Dôsledky odvolania

 • Po odstúpení od zmluvy sme povinní vám bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o vašej platbe, vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie. o zrušení zmluvy.
 • Na splatenie používame rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebol výslovne dohodnutý iný typ splatenia.
 • Môžeme odmietnuť vrátenie peňazí, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar poslali späť.

Vzorový formulár na zrušenie šablóny


Ak chcete zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a pošlite nám ho späť.

na: OK Living GmbH & Co. KG Upstallstrasse 13, 14772 Brandenbursko

Číslo faxu: +493381799572
E-mailová adresa: info@ok-living.de

Odvolávam/my (*) týmto ruším mnou/nami uzatvorenú zmluvu (*) na nákup nasledovného tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

Objednané dňa (*)/prijaté dňa (*)

Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov) Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov) Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba pre papierové oznámenie)

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.


Vrátenie tovaru

 • Položky, ktoré možno poslať ako balíky, ste povinní nám vrátiť alebo odovzdať bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy.
 • Náklady na vrátenie znášame my.

Strata hodnoty tovaru

 • Za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru nesiete zodpovednosť len vtedy, ak k tomu došlo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré presahuje kontrolu jeho typu, vlastností a funkčnosti a nebolo potrebné.

Dôvody vylúčenia alebo uplynutia platnosti

 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy na dodávku tovaru, ktorý bol vyrobený individuálne alebo prispôsobený osobným potrebám.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká pri zapečatenom tovare, ak bola pečať po dodaní odstránená, alebo pri tovare, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Podmienky vrátenia

 • Ak by ste chceli svoju objednávku vrátiť, ponúkame vám jednoduchý a bezproblémový proces vrátenia. Položky nám môžete vrátiť bezplatne a bez udania dôvodu do 30 dní od prijatia objednávky.
 • Ak chcete začať proces vrátenia, kontaktujte nás zaslaním e-mailu s číslom vašej objednávky. Keď dostaneme váš e-mail, poskytneme vám bezplatný štítok na vrátenie.
 • Po obdržaní spiatočky položky starostlivo zabaľte do pôvodného obalu, aby ste sa uistili, že sa pri preprave nepoškodia. Priložte návratku jasne viditeľnú na obale.
 • Pošlite balík späť do troch dní od prijatia návratky podľa pokynov na návratke. Všimnite si, prosím, poskytnuté možnosti dopravy, aby ste sa uistili, že vrátený tovar sa k nám dostane správne.
 • Po prijatí vášho vráteného tovaru skontrolujeme stav položiek. Po dokončení overenia vám približne do 14 dní vrátime peniaze na pôvodný platobný účet.
 • Chceme vám čo najviac uľahčiť proces vrátenia. Ak máte ďalšie otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať. Neváhajte nás kontaktovať.
Zákaznícka spokojnosť
Výborne
4.60 / 5.00
z 73602 hodnotení